Uncategorized

5. apr. 2023

ETS ja AITA suvekursus 2023, Tõrvas

Eesti Käsitööõpetajate Selts „Aita” ja Eesti Tööõpetajate Selts kutsuvad Teid suvekursusele  „Mulgi pärandkultuuri sidumine uue õppekavaga“ Valgamaal, Tõrvas,  14.-16. augustil 2023 Suvekursuse eesmärgid: Suvekursuse programmi lühike tutvustus: […]
10. juuni 2022

Eesti Käsitööõpetajate Seltsi „Aita” ja Eesti Tööõpetajate Seltsi suvekursuse päevakava

Eesti Käsitööõpetajate Seltsi „Aita” ja Eesti Tööõpetajate Seltsi suvekursus Rakvere Ametikoolis Piiri 8, Rakvere 27.06-29.06 2022 „Tervisliku keskkonna kujundamine ja heaolu saavutamine õpilaste paremaks toimetulekuks valdkonna […]
10. juuni 2022

Eesti Käsitööõpetajate Seltsi „Aita” ja Eesti Tööõpetajate Seltsi suvekursus Rakveres 27.06-29.06 2022

“Tervisliku keskkonna kujundamine ja heaolu saavutamine õpilaste paremakstoimetulekuks valdkonna ainetundides.” Eesmärgid:1.Toetada kahe aineühenduse, EKS „Aita” ja Eesti Tööõpetajate Selts, koostöölist ühistegevust jatehnoloogiavaldkonna õpetajate ainealast tegevust ning […]
28. nov. 2019

ETS ja AITA ühiskoolitused Tallinna Ülikoolis

Tänaseks on läbi saanud ETSi ja AITA ühisprojekti Uueneva õpikäsituse juurutamine töö- ja tehnoloogiaõpetuse ning käsitöö ja kodunduse õppeprotsessis ühiskoolitused, mille läbiviimist rahastas Euroopa Liit, projekti […]