Seminaride ettekanded

13. aug. 2016

Tööõpetus ja tööõpetuslik disainiprotsess – ainetevahelise lõimingu realiseerimispaik

Tööõpetus ja lõiming_0
13. aug. 2016

DIY (Tee See Ise) kultuur ja selle idee rakendamisvõimalused töö- ja tehnoloogiaõpetuses

DIY (Tee See Ise) kultuur