“MATIK (STEAM) õppe arendamine põhihariduses läbi füüsika ja töö- ja tehnoloogiaõpetuse õppeainetevahelise lõimingu”.

Koolitusseminar “Uueneva õpikäsituse juurutamine töö- ja tehnoloogiaõpetuse ning käsitöö ja kodunduse õppeprotsessis “
26. jaan. 2020
Koolitus- MATIK (STEAM) õppe arendamine põhihariduses läbi töö- ja tehnoloogiaõpetuse ja füüsika õppeainetevahelise lõimingu PÄEVAKAVA
23. okt. 2021

Eesti Tööõpetajate Selts ja Eesti Füüsika Selts kutsub Teid osalemakoolitusel “MATIK (STEAM) õppe arendamine põhihariduses läbi füüsika ja  töö- ja tehnoloogiaõpetuse õppeainetevahelise lõimingu“. 

Koolitus võimaldab töö- ja tehnoloogiaõpetuse ning füüsika õpetajatel saada teadmisi ja kogemusi valdkonnaüleste õppeainete võrdväärsest lõimingust, mis toetab õpilaste teadmiste ülekannet ja taotleb nende pikemaajalist kinnistumist. Sissejuhatavas loengus saadud teadmised rakendatakse samal kursusepäeval praktilistes töötubades, mille tulemusena valmivad töö- ja tehnoloogiaõpetuse ning füüsika õpetajate koostöös rakenduslikud praktilised tööd, mis sisaldavad põhikooli füüsikakursuse teemasid ja näitlikustavad nende elulisi rakendusvõimalusi.

Koolituse eesmärk: toetada ja arendada füüsikaõpetajate ja töö- ja tehnoloogiaõpetajate omavahelist koostööd ja professionaalse arengu tõusu lähtuvalt tänapäevastest ainedidaktilisest käsitlustest ja nende praktikasse viimise võimalustest. Koolitus taotleb jätkusuutlike ainevaldkonnaüleste lõimingumeetodite rakendamist põhikooli tasemel.

Koolitusel

  • õpitakse, kuidas planeerida ja ellu viia omavahel lõimuvana töö- ja tehnoloogia ning füüsika tunde;
  • antakse ülevaade füüsikateadmiste rakendusalgoritmi kasutamisest;
  • õpitakse tegema aineülest koostööd;
  • valmistatakse paarismeeskonnatööna rakenduslik praktilinetöö, mille käigus lahendatakse lõimingulist probleemülesannet. Esimesel koolituspäeval on selleks lukustatav karp, teisel kaalud ja kolmandal mikroskoop.

Koolitust viivad läbi Tallinna ülikooli õppejõud.

Koolitus toimub Tallinna ülikooli õppehoones Räägu 49, Tallinn.

Toimumis ajad on kolmel päeval, (29 okt, 20 nov ja 2 dets) milledest saade valida endale ühe sobiva koolitus päeva.

Koolituse on ühepäevane.

Koolituspäevast saab korraga osa võtta 15 töö- ja tehnoloogiaõpetuse ning 15 füüsika õpetajat, kelledest loosi kaudu moodustatakse töötoa meeskonna paarid.

Koolitusel pakutakse tasuta lõunat ja kohvipausi.

Koolitusel osalemine on tasuta.

Registreerimine lingil https://lingid.ee/8cziF

Lisainfo aadressil: andrykikkull@gmail.com,

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga