ÜLERIIGILISE TEHNOLOOGIAVALDKONNA AINETE OLÜMPIAADI JUHEND 2018/2019 õ-a

TEHNOLOOGIAVALDKONNA AINETE OLÜMPIAADI JUHEND 2016/2017. õ-a.
2. veebr. 2017
ETS ja AITA ühiskoolitused Tallinna Ülikoolis
28. nov. 2019

TEHNOLOOGIAÕPETUS

Üldteema: Mäng iseendale

12. aprillil 2019. a korraldab Tallinna Ülikooli (TLÜ) Loodus- ja terviseteaduste instituut üldhariduskoolide õpilastele üleriigilise tehnoloogiavaldkonna ainete olümpiaadi.

Olümpiaadi eesmärgid:

 1. Toetada põhikooli õpilaste ainealaste teadmiste rakendamist praktilises tegevuses ning keskkonnateadliku ja loova mõtteviisi väärtustamist.
 2. Suunata õpilasi teabe kogumisele, sobivatele materjalide ja nende töötlemisviiside valikutele, originaalsete vaatenurkade leidmisele.
 3. Innustada õpilasi uusi ideid kavandama ja neid esitlema ning nägema tehnilisi ja loomingulisi lahendusi.
 4. Arendada õpilastes oskust seostada esemete disainiprotsessis funktsionaalsust ja esteetilisust, kultuuritraditsiooni ja keskkonnateadlikkust.
 5. Selgitada välja ja tunnustada tehnoloogiavaldkonna õppeainete võimekamaid ainetundjaid.
 6. Võrrelda tehnoloogiavaldkonna ainetes õppetöö tulemusi vabariiklikul tasandil.

Olümpiaadil võistlevad põhikooli kolmanda kooliastme õpilased, soovitavalt 8.-9. klassi õpilased.

Olümpiaad toimub kahes voorus:

 • Piirkondlikud voorud 22. märtsil 2019 (korraldab maakond/linn);
 • Vabariiklik voor 12. aprillil 2019 (korraldab TLÜ).

Tehnoloogiaõpetuse piirkondlikud voorud (1. voor) toimuvad maakondades ja linnades 22. märtsil 2019.a.  Piirkondlikud voorud organiseerib ja viib läbi maakonna/linna ainekonkursi komisjon. Piirkondlike konkursside teoreetilise osa küsimused koostab vabariiklik komisjon. Praktilise osa jaoks materjalide ja töövahenditega varustamise korraldab piirkondlik maakonna/linna korralduskomisjon vastavalt võimalustele.

Piirkondlik žürii täidab konkursi läbiviimise ja tulemuste kohta vormikohase protokolli. Protokollid edastatakse hiljemalt 29. märtsiks 2019.a. Tallinna Ülikooli e-maili aadressil: andryk@tlu.ee Protokolli vorm on toodud juhendi lisas.

Tehnoloogiaõpetuse vabariiklik voor (2. voor) toimub 12. aprillil 2019.a.  algusega kell 11.00 Tallinna Ülikooli Tööõpetuse osakonnas aadressil Räägu 49, Tallinn. Vabariiklikus voorus osaleb igast maakonnast 1 õpilane (võitja), lisaks Tartu, Pärnu, Narva linnast 1 ja Tallinnast 2 õpilast. Vabariiklikus voorus osalejad võtavad kaasa 1. voorus valmistatud praktilise töö.

Tehnoloogiaõpetuse konkurss koosneb:

 1. Teoreetiline osa 30 minutit.
 2. Tööeseme disainimine
 3. Kavandatu praktiline teostamine (2. ja 3.osa kokku 180 minutit).

1. Teoreetiline osa – valikvastustega test hõlmab vineeri- ja traaditöö teemat (tehniline terminoloogia, materjaliõpetus, käsitööriistad, tööohutus ja varia). Max punktide arv 10.

2. Tööeseme disainimine – kavandada etteantud materjalidest üksinda mängitav mäng „Mäng iseendale“. Oma lahendus vormistada mõõtmestatud eskiisi vormis (ruudulisel paberil) lisades sellele vajalike materjalide loetelu ja põhiliste tööoperatsioonide järjekorra. Hindamisel arvestatakse mängu originaalsust, eskiisi teostust ja tööetappide adekvaatsust. Mäng peab olema valmistatav etteantud materjalidest ja võimaldatud tööriistasid kasutades. Materjalideks on vineer 4 ja 12 mm, terastraat 1 ja 2 mm, puitliist, nööri, liistunaelad ja liim. Töö ei pea sisaldama kõiki etteantud materjale. Max punktide arv 10.

3. Kavandatu praktiline teostamine – valmistada praktiliselt ülesandes 2 kavandatud mäng, joonise ja kirjaliku tööjuhendi järgi. Hindamisel arvestatakse soorituse kvaliteeti, mängu funktsionaalsust ja töö viimistlust ning joonisele vastavust. Max punktide arv 20.

 

Zürii: Andry Kikkull, Aron Lips, Timo Nikitin

 

 

LISA

 

Töö- ja tehnoloogiaõpetuse  konkursil osales……..õpilast………… koolist. 

 Kolm parimat ainetundjat esitada järgneva tabeli vormis.

 

Jrk.

nr

Õpilase nimi Klass Kool  

1. osa

2.

osa

3.

osa

Punkte
kokku
Õpetaja nimi, kontaktandmed
(tel. nr.  jae-posti aadress)
1.                
2.                
3.                

 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga