TEHNOLOOGIAVALDKONNA AINETE OLÜMPIAADI JUHEND 2016/2017. õ-a.

2016/2017. õa. TÖÖÕPETUSE OLÜMPIAAD ( TALLINNA KONKURSS)
2. veebr. 2017
Hiiumaa Seebikarbiralli 2017
9. veebr. 2017

TEHNOLOOGIAVALDKONNA AINETE OLÜMPIAADI JUHEND 2016/2017. õ-a.

Juhendi täisversioon asub siin tko_2016_17_juhend_zurii

TEHNOLOOGIAÕPETUS

Teema: LAULUPEO SÕLG

Olümpiaad toimub kahes voorus:

1. Piirkondlikud voorud (korraldab maakond/linn);

2. Vabariiklik voor (korraldab TLÜ).

Tehnoloogiaõpetuse piirkondlikud voorud:

Toimuvad maakondades ja linnades 15. märtsil 2017. Piirkondlikud voorud organiseerib ja viib läbi maakonna/linna korralduskomisjon. Piirkondlike vooru teoreetilise osa küsimused koostab vabariiklik komisjon. Praktilise osa jaoks materjalide ja töövahenditega varustamise korraldab piirkondlik maakonna/linna korralduskomisjon vastavalt võimalustele.

Piirkondlik žürii täidab vormikohase protokolli piirkondliku vooru läbiviimise ja tulemuste kohta. Protokollid edastatakse hiljemalt 21. märtsiks 2017 vabariiklikule komisjonile Tallinna Ülikooli e-maili aadressil: andryk@tlu.ee Protokolli vorm on toodud juhendi lisas.

Tehnoloogiaõpetuse vabariiklik voor: toimub 7. aprillil 2017 Tallinna Ülikooli Räägu õppehoones.

Vabariiklikus voorus osaleb igast maakonnast 1 õpilane, lisaks Tartu linnast 1, Pärnu linnast 1, Narva linnast 1 ja Tallinnast 2 õpilast. Vabariiklikus voorus osalejad võtavad kaasa piirkondlikus voorus valmistatud praktilise töö.

Tehnoloogiaõpetuse vabariiklik voor koosneb:

1. Teoreetiline osa 30 minutit.

2. Eseme disainimine

3. Kavandatu praktiline teostamine (2. ja 3.osa kokku 180 minutit).

1. Teoreetiline osa – valikvastustega test hõlmab metalli- ja metallehistööde teemat (ehistöö materjalid, tehniline terminoloogia, ehete disain, materjaliõpetus, käsitööriistad, tööohutus ja varia). Max 10 punkti.

2. Eseme disainimine – kavandada etteantud materjalidest laulupeo sõlg teemal „Mina jään“. Oma lahendus vormistada mõõtmestatud eskiisi vormis (ruudulisel paberil) lisades sellele vajalike materjalide loetelu ja põhiliste tööoperatsioonide järjekorra. Hindamisel arvestatakse idee originaalsust, eskiisi teostust ja tööetappide adekvaatsust. Sõlg peab olema valmistatav etteantud materjalidest ja võimaldatud tööriistu kasutades. Max 10 punkti.

3. Kavandatu praktiline teostamine – valmistada praktiliselt enda koostatud joonise ja kirjaliku tööjuhendi järgi 2.ülesandes kavandatud sõlg. Hindamisel arvestatakse soorituse kvaliteeti, sõle geomeetrilisust ja viimistlust ning tööjoonisele vastavust. Max 20 punkti.

Zürii: Andry Kikkull, Aron Lips, Jaan Keerdo.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga