Tervisekaitsenõuded koolidele

Stokkeri Meistrivõistlused 2015
17. aug. 2016
Ehita tulevikuauto – finaal
17. aug. 2016

https://www.riigiteataja.ee/akt/131052013012

Väljaandja: Vabariigi Valitsus
Akti liik: määrus
Teksti liik: algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp: 03.06.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge: RT I, 31.05.2013, 12

§ 8.Nõuded keemiakabinetile, tehnoloogiaruumile ning õppeköögile

(5) Tehnoloogiaruumis peavad olema masinate ja seadmete ohutu kasutamise juhendid, vajalikud kaitseseadmed ja -ekraanid, teave ohtude ja ohutute töövõtete kohta ning õpilastele tööks vajalikud individuaalsed kaitsevahendid.

(6) Tehnoloogiaruumis tuleb seadmetel ja õppetöökohtadel tagada piisav kohtäratõmme või tsentraalne puruimemissüsteem. Tehnoloogiaruumis ei tohi puidutolmu ja kemikaalide sisaldus siseõhus ületada töötervishoiu ja tööohutuse seaduse alusel kehtestatud keemiliste ohutegurite piirnorme.

(7) Tehnoloogiaruumis peab olema piisavalt liikumisruumi. Õppetöökohtade vahekaugus peab vastama riskianalüüsi tulemustele ning masinate ja seadmete kasutamisjuhendi nõuetele.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga