jyrgo

juuni 20, 2016

ÜLERIIGILISE TÖÖÕPETUSE ÕPILASKONKURSI JUHEND 2012/2013. õ.-a.

ÜLERIIGILISE TÖÖÕPETUSE ÕPILASKONKURSI JUHEND 2012/2013. õ.-a.   Konkursi eesmärgiks on stimuleerida põhikoole tööõpetuses senisest enam rõhku panema õpilaste üldtehniliste teadmiste, käeliste oskuste, tehnilise taibu ja loovuse […]